எங்களை தொடர்புகொள்ள


இயேசு ஊழியங்கள் பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு, நீங்கள் தொடர்புகொள்ள .

  • 105/229, M.T.H சாலை, வில்லிவாக்கம், சென்னை 600 049
    தமிழ்நாடு, இந்தியா
  • (+9144) 4050 0000
    (இயேசு ஊழியங்கள்)
    044-4050 0011, +91 9840881225 (ஜெபத்திற்கு )

இன்று இயேசு ஊழியங்கள் இணையதளத்திற்கு வருகை தந்தமைக்கு நன்றி.